Sundhedsjournalen giver dig information om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt eventuelt donorregistrering og livstestamente

Se din sundhedsjournal

Se dine konsultationer