Samsø Borgerportal giver dig adgang til din kommunale omsorgsjournal. Her kan du se hvilke indsatser, du er bevilliget, besøg og notater med mere.

Sundhedsjournalen giver dig information om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt eventuelt donorregistrering og livstestamente.

Det kræver Nem-id log-in for at kunne se begge journaler.