Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet.

Det indebærer at styrelsen hvert år laver tematiserede tilsyns- og læringsaktiviteter i forhold til identificerede risikoområder på udvalgte arbejdspladser, som arbejder indenfor Sundhedsloven.

Læs mere her