Indhold

Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet.

Styrelsen for patientsikkerhed er pr. 1. januar 2017 overgået fra frekvensbaserede tilsyn med behandlingssteder (tidligere embedslægetilsyn) til at arbejde risikobaseret med tilsyn.

Det indebærer at styrelsen hvert år vil lave tematiserede tilsyns- og læringsaktiviteter i forhold til identificerede risikoområder på udvalgte arbejdspladser, som arbejder indenfor Sundhedsloven

Læse mere her