Hver eneste dag er mange mennesker i kontakt med det danske sundhedsvæsen og for langt de fleste går det heldigvis godt. Men nogle gange sker der hændelser eller fejl, hvor en patient bliver udsat for skade eller risiko for skade.

Det er vigtigt at kende til sådanne hændelser eller fejl for, at vi kan lære af dem og undgå, at andre bliver udsat for det samme.

Der arbejdes med to former for hændelser eller fejl, som indberettes og behandles på to forskellige måder:

Den første er en klage over sundhedsfaglig behandling. Klagen behandles af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Den anden er indberetning af en hændelse, som ikke burde være sket. Det kaldes en utilsigtet hændelse, og den behandles primært på det sted, hvor den er opstået, men registreres også nationalt.