Indhold

I Samsø Kommune er vi optagede af, hvordan vi bedst anvender alle medarbejdernes kvalifikationer og kompetencer, så vi derved opnår den bedste mulighed for at løse områdets opgaver og sikrer vore borgere en faglighed af høj kvalitet, samt højner muligheden for fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. 

Kompetenceprofilerne beskriver de overordnede forventninger og krav, der stilles til den enkelte faggruppe og skal ses, som et supplement til ansvars- og kompetencebeskrivelserne.

Delegation og faglige kompetenceprofiler til indsatser efter Sundhedsloven for medarbejdere i Samsø Kommune. 

Kompetenceprofil for sygeplejersker

Kompetenceprofil for Social - og Sundhedsassistent 

Kompetenceprofil for Social og Sundhedshjælper