Funktionsbeskrivelser beskriver funktionsområde, arbejdssted og tid, kvalifikationskrav og uddannelse, funktions og ansvarsområde, kompetence og arbejdsopgaver i forhold til varetagelse af en specifik funktion i Social og Beskæftigelsesforvaltningen

Vælg område i menuen til venstre