Rehabiliteringstilbud til borgere der er i behandling for kræft eller oplever senfølger af en kræftdiagnose.

Tilbuddet kræver henvisning fra en læge.

For at deltage i rehabiliteringsforløbet skal du henvises af egen læge eller hospitalsafdeling. Du kan blive henvist til kræftrehabilitering én gang med samme diagnose.

Når henvisningen er modtaget af Samsø Kommune, vil du blive kontaktet af en terapeut fra Sundhedsafdelingen.

Forløbet sammensættes efter dit behov.

Indholdet kan bestå af: 

  • Indledende sundhedssamtale, hvor der sættes mål, afstemmes forventninger, motivation samt informeres om indholdet i kræftrehabiliteringen
  • Hverdagsrehabilitering. Gennem dagligdagsaktiviteter, træning eller tilpasning af omgivelserne får du vejledning, så du lettere kan udføre nødvendige og ønskede gøremål i din hverdag.
  • Fysisk træning ved fysioterapeut på hold eller individuel. Derudover træning hjemme. Træningsforløbet er en hjælp til trygt at komme i gang med træning selv, i et træningsfællesskab eller en forening.
  • Kostvejledning ved Kostvejleder
  • Alkoholrådgivning
  • Rygestopvejledning ved rygestopinstruktør
  • Vejledning og undervisning i sygdomsspecifikke faktorer.

Har du spørgsmål til kræftrehabilitering, kan du kontakte Sundhedsafdelingen.

Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Klik på  nedendstående link for at komme til e-læringsprogrammet ”Livet med og efter kræft”

Programmet indeholder faglige forklaringer, patientfortællinger, redskaber, inspiration, øvelser og anvisninger fx til mentale øvelser og fysisk træning.

www.livogkraeft.rm.dk