Rehabiliteringstilbud til borgere der er i behandling for kræft eller oplever senfølger af en kræftdiagnose.

Tilbuddet kræver henvisning fra en læge.