Hvis du har en diagnosticeret kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) kan du blive henvist til almen rehabilitering.

Formålet med KOL-rehabiliteringen er blandt andet at øge din evne til at klare dagligdagens opgaver, at øge din livskvalitet og opretholde et aktivt liv, derudover at forebygge komplikationer til KOL.

Du har desuden mulighed for selv at søge om et træningsforløb ved at klikke på nedenstående blå boks.

  • Din KOL skal være udredt i forhold til diagnose
  • Din sygdom skal være i stabil fase og søgt optimalt medicinsk behandlet
  • Du skal have et ønske om rehabilitering og tage aktiv del i forløbet.

Har du invaliderende lidelser i bevægeapparatet, der hindrer træning, tilbydes dele af forløbet.

For at deltage i forløbet skal du henvises af egen læge.

Du kan blive henvist til KOL-rehabilitering én gang med samme diagnose.

Når henvisningen er modtaget af Samsø Kommune, vil du blive kontaktet af en terapeut fra Sundhedsafdelingen.

Forløbet sammensættes efter dit behov. I hvilken rækkefølge du deltager planlægges ved en indledende sundhedssamtale. Indholdet kan bestå af:

  • Indledende sundhedssamtale, hvor der afstemmes forventninger, motivation samt informeres om indholdet i KOL-rehabilitering
  • Hverdagsrehabilitering. Gennem dagligdagsaktiviteter, træning eller tilpasning af omgivelserne får du vejledning, så du lettere kan udføre nødvendige og ønskede gøremål i din hverdag
  • Fysisk træning på hold ved fysioterapeut to gange ugentligt i 8 - 10 uger. Derudover skal du træne hjemme. Træningsforløbet er en hjælp til trygt at komme i gang med træning selv eller i et træningsfællesskab eller en forening.
  • Kostvejledning ved Kostvejleder
  • Alkoholrådgivning
  • Rygestopvejledning ved rygestopinstruktør
  • Vejledning og undervisning i sygdomsspecifikke faktorer.

Har du spørgsmål til KOL-rehabilitering, kan du kontakte Sundhedsafdelingen.

Se kontaktoplysninger nederst på siden.