Hvis du har en diagnosticeret kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) kan du blive henvist til almen rehabilitering.

Formålet med KOL-rehabiliteringen er blandt andet at øge din evne til at klare dagligdagens opgaver, at øge din livskvalitet og opretholde et aktivt liv, derudover at forebygge komplikationer til KOL.

Du har desuden mulighed for selv at søge om et træningsforløb ved at klikke på nedenstående blå boks.