Samsø Kommune tilbyder en gang om året et 10-ugers forløb til dig, der er bosiddende i Samsø Kommune, og som har én eller flere af følgende kroniske sygdomme:

  • mild til moderat KOL, udredt ved egen læge inden for det seneste år
  • type 2 diabetes, udredt ved egen læge
  • hjertesygdom – hvor du har en genoptræningsplan fra sygehuset
  • eller er i risiko for at få en livsstilssygdom, som hænger sammen med forhøjet blodtryk, overvægt, forhøjet kolesterol i blodet, nedsat følsomhed for insulin, udredt ved egen læge inden for det sidste år.

Formålet med undervisningen og holdtræningen er, at:

  • du opnår mulighed for varige sundhedsmæssige forandringer
  • du får øget viden om, hvordan du tackler udfordringer som følge af den kroniske sygdom
  • du oplever de gavnlige virkninger af ændret livsstil
  • du efter forløbet fortsætter den ændrede livsstil
  • leve livet med din kroniske sygdom eller forebygge, at få får en kronisk sygdom.

Ændringer i livsstil kan for eksempel være andre kostvaner, at du kommer i gang med den motionsform, der passer dig bedst, og at du fortsætter de gode vaner efter forløbets afslutning.

Det er de gode vaner i hverdagen, der i det lange løb har betydning for din sundhed.

Du skal henvises af egen læge, hvorefter du indkaldes til en opstartssamtale. Her fastlægges din personlige mål for forløbet.

Forløbene annonceres i Samsø Posten og her på Samsø Kommunes hjemmeside.

Næste forløb op i uge 44,  2016. Der vil være en opfølgningsdag cirka to måneder efter, forløbet er afsluttet.

Det er gratis at deltage i tilbuddet.

Husk løstsiddende påklædning samt indendørs sko, og mød til tiden. Alle er omklædt og i gang, når fysioterapeuten kommer.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Sundhedsafdelingen

Se kontaktoplysninger nederst på siden

Ansøgningsskema om rehabiliteringstilbud