Hvis du har en diagnosticeret hjertesygdom inden for iskæmiske hjerte- og karsygdomme, hjerteklaplidelse, hjerteinsufficiens eller claudicatio intermittens, kan du blive henvist til almen rehabilitering.

Du har desuden mulighed for selv at søge om et træningsforløb ved at klikke på nedenstående blå boks.

Formålet med hjerterehabiliteringen er blandt andet:

 • at øge din evne til at klare dagligdagens opgaver
 • at øge din livskvalitet og opretholde et aktivt liv 
 • at forebygge komplikationer til din hjertesygdom.
 • Din sygdom skal være udredt i forhold til diagnose
 • Din sygdom skal være i stabil fase og søgt optimalt medicinsk behandlet
 • Du skal have et ønske om rehabilitering samt tage aktiv del i forløbet.

Har du invaliderende lidelser i bevægeapparatet, der hindrer træning, tilbydes dele af forløbet.

For at deltage i rehabiliteringsforløbet skal du henvises af egen læge.

Du kan blive henvist til hjerterehabilitering én gang med samme diagnose.

Når henvisningen er modtaget af Samsø Kommune, vil du blive kontaktet af en terapeut fra Sundhedsafdelingen.

Hjerterehabilitering sammensættes efter dit behov.

Ved den indledende sundhedssamtale afstemmes forventninger samt motivation, og du får informationer om indholdet i hjerterehabilitering.

Forløbet kan bestå af: 

 • Indledende sundhedssamtale, hvor der sættes mål, afstemmes forventninger, motivation samt informeres om indholdet i hjerte-rehabilitering
 • Hverdagsrehabilitering. Gennem dagligdagsaktiviteter, træning eller tilpasning af omgivelserne får du vejledning, så du lettere kan udføre nødvendige og ønskede gøremål i din hverdag
 • Fysisk træning – typisk på hold - ved fysioterapeut. Derudover træning hjemme. Træningsforløbet er en hjælp til trygt at komme i gang med træning selv eller i et træningsfællesskab eller en forening.
 • Kostvejledning ved Kostvejleder
 • Alkoholrådgivning
 • Rygestopvejledning ved rygestopinstruktør
 • Vejledning og undervisning i sygdomsspecifikke faktorer.

Har du spørgsmål til hjerte-rehabilitering, kan du kontakte Sundhedsafdelingen.

Se kontaktoplysninger nederst på siden.