Hvis du har diabetes mellitus type 2, kan du blive henvist til almen rehabilitering.

Du har desuden mulighed for selv at søge om et træningsforløb ved at klikke på nedenstående blå boks.