• Alle 0-17-årige, der bor i Samsø Kommune, er automatisk tilmeldt tandplejeordningen
 • Tandplejen er gratis for den enkelte
 • Tandplejetilbuddet omfatter tandeftersyn, forebyggelse, rådgivning og behandling.

 

Læs Servicestandard for børn og unge

Første indkaldelse kommer, når børnene er cirka halvandet år gamle. Ved besøget har vi fokus på, om tænderne har det godt og på at hjælpe forældrene med at få tandbørstningen til at fungere godt.

Regelmæssig tandpleje starter i 3 års alderen. Derefter indkaldes børn og unge uden problemer med tænderne cirka hver 18. måned. Børn og unge med problemer med tænderne indkaldes efter nærmere aftale med forældrene. Tandplejen indkalder til sidste tandeftersyn i 17 ½ års alderen.

Tandplejen anbefaler, at alle unge vælger en privatpraktiserende tandlæge, når den kommunale børne- og ungdomstandpleje slutter ved det fyldte 18. år.

Tandplejens langsigtede mål er at medvirke til, at alle børn og unge får de bedste muligheder for at opnå og beholde sunde, velfungerende tænder, mund og kæber hele livet.

Den allervigtigste forudsætning for at opnå god tandsundhed er, at tænderne børstes rene for bakterier to gange dagligt med en fluoridholdig tandpasta. Tandplejen anbefaler, at både børn og unge bruger en almindelig tandpasta beregnet til voksne. For de, der har let ved at få huller i tænderne anbefaler tandplejen, at tandpastaen indeholder 1450 ppm fluorid (se indholdet på tuben).

Tandplejen besøger derfor jævnligt Samsøs skoler og underviser børnene i gode tandbørstevaner. Vurdering af og undervisning i gode tandbørstevaner er også en del af alle tandplejebesøg.

Det er også vigtigt, at de unge fortsætter med at gå til tandlæge efter børne- og ungdomstandplejen. Tandplejen vil arbejde for, at børn og unge har det godt med at gå til tandlæge. Derfor startes hvert tandlægebesøg med en kort samtale med børn og unge om deres ønsker til tandpleje og til tandbehandling. Vi vil gerne gøre os umage for at hjælpe de børn og unge, der har det svært med tandbehandling.

Hvis du som forælder ønsker et andet tandplejetilbud for dit barn end Samsø Kommunale Tandpleje, beder vi dig henvende dig til os. Der er følgende valgmuligheder:

 • Tandpleje på en anden kommunes klinikker
  • Der kan i henhold til lovgivningen være en delvis egenbetaling
 • Tandpleje hos privat tandlæge efter eget valg for 16-17 årige unge
  • Der kan i henhold til lovgivningen være en delvis egenbetaling
 • Udmelding af de kommunale tandplejeordninger
  • I så fald er der ingen offentlige tilskud til tandpleje før, efter barnet er fyldt 16 år.

Vær opmærksom på, at du skal indgå aftale med Samsø Kommunale Tandpleje, før dit barn begynder behandling i en anden kommune eller hos privatpraktiserende tandlæge.

Tandplejen er omfattet af den skærpede underretningspligt til de sociale myndigheder. Det betyder, at tandplejen sender bekymringsbrev til Samsø Kommune, hvis der ikke kan etableres et samarbejde med forældrene, barnet eller den unge om det regelmæssige tandplejetilbud.

Hvis du vil klage over Samsø Kommunale Tandpleje, er der følgende muligheder:

Tandplejen vil opfordre dig til, at du henvender dig direkte til Klinikchef Niels Hansen:
Mail: aunh@samsoe.dk, telefon: 40 71 48 04.

Du kan også henvende dig til forvaltningschef Margrethe Vogt Thuesen.
Mail: kommune@samsoe.dk, telefon: 87 92 22 00 (omstilling til Margrethe Vogt Thuesen).

Du kan finde yderligere vejledning til klagemuligheder på følgende hjemmesider:

Vækst, tandskifte og tandstilling vurderes ved hvert tandeftersyn. Som hovedregel foretages den endelige vurdering af, om det enkelte barn har behov for tandretningsbehandling, når mælketænderne er ved at være skiftet (4.- 5. klassetrin). Henvisning foretages ikke, før orientering af barnet / den unges forældre har fundet sted.

Endelig vurdering af behov for tandretning, behandlingsplanlægning, samtaler om behandling og selve tandretningsbehandlingerne varetages af specialtandlæge Annelise Küseler og foregår på klinikken i Kildemosen 7 én torsdag hver måned.

Sundhedsstyrelsen har fastlagt regler for, i hvilke tilfælde tandretning kan tilbydes.

Du er velkommen til at henvende dig til eller booke en tid hos klinikchef Niels Hansen, hvis du gerne vil tale om dit barns tandstilling.

Læs Sundhedsstyrelsens "Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer"