Samsø Kommune tilbyder specialtandpleje til borgere med psykiske eller fysiske handicaps, bosiddende i Samsø Kommune.

Specialtandplejen er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap) ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i den kommunale børne- og ungdomstandpleje, den kommunale omsorgstandpleje eller hos praktiserende tandlæger.