Samsø Kommunale Tandpleje tilbyder omsorgstandpleje for borgere med alvorlige psykiske eller fysiske handicaps. Tilbuddet gælder borgere bosiddende i Samsø Kommune.

Omsorgstandplejen er et tandplejetilbud til borgere over 18 år med væsentligt nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap. Denne gruppe af borgere har svært ved eller er ude af stand til at bruge det normale tandplejetilbud til voksne.

Omsorgstandplejen har til formål at medvirke til at fremme den enkeltes sundhed og trivsel.

Plejepersonalet og tandplejen samarbejder om at give bedst mulig daglig hjælp til mund, tand- og protesepleje for at holde tænder og proteser i funktionsdygtig stand længst muligt. Den daglige hjælp foregår i borgerens eget hjem og udføres af plejepersonalet.

Tandeftersyn, forebyggende behandlinger og mindre behandlinger foregår i borgerens eget hjem eller på klinikken i Kildemosen 7. Tandplejen udføres af personalet ved Samsø Kommunale Tandpleje.

Tandplejetilbuddet tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker. Plejen er afhængig af, hvilke former for forebyggelse og behandling den enkelte borger er i stand til at kunne klare. Behandlingen skal gavne borgeren. Omsorgstandplejen omfatter ikke store istandsættelser af tandsættet. Forebyggelse og behandling tager primært sigte på at afhjælpe og forebygge smerter samt at sikre, at den enkelte kan opretholde en acceptabel tyggefunktion.

Beboere i Plejecenter Kildemosen vil blive tilbudt omsorgstandpleje ved indflytning. Andre borgere i Samsø Kommune, der bor i eget hjem, men har mange hjælpeforanstaltninger dagligt, kan ansøge om at få omsorgstandpleje ved Samsø Kommunes visitation.

Beboere i Plejecenter Kildemosen vil blive tilbudt omsorgstandpleje ved indflytning. Andre borgere i Samsø Kommune, der bor i eget hjem men har mange hjælpeforanstaltninger dagligt, kan ansøge om at få omsorgstandpleje ved Samsø Kommunes visitation.

Ansøgningsskemaer kan fås ved at ringe til Marianne Mielec på 87 92 24 58 (mandag-torsdag fra 8-9). Ansøgningsskema kan også udleveres i Informationen på Rådhuset.

Samsø Kommune opkræver årligt kr. 520 (2018 pris) for deltagelse i ordningen. Betalingen er den samme uanset hvilke behandlinger, der udføres og uanset patientens formue- og indtægtsforhold.

Får man ingen tandplejeydelser opkræves ingen eller reduceret egenbetaling.

Egenbetalingen betales ved årsskiftet ved at kommunene trækker beløbet i pensionen.

Borgere, der har valgt omsorgstandpleje, kan ikke modtage Sygesikringstilskud til tandbehandling hos privatpraktiserende tandlæge.

Hvis borgeren melder sig ud af den kommunale omsorgstandpleje kan der opnås Sygesikringstilskud til tandbehandling igen.

Ved indmeldelse går der normalt mindre end 14 dage før tandplejen kontakter borgeren (med mindre indmeldelse sker lige før en ferie).

Udmeldelse af omsorgstandplejen kan ske med øjeblikkeligt virkning.

 

 

Hvis du ønsker omsorgstanplejen udført hos privatpraktiserende tandlæge eller tandtekniker skal du kontakte Samsø Kommunale Tandpleje for at aftale dette:

Klinikchef Niels Hansen telefon 40714804, mail aunh@samsoe.dk

NB. Omsorgstandpleje hos privat tandlæge eller tandtekniker skal være aftalt med Niels Hansen inden du får udført behandling.