Samsø Kommunale Tandpleje tilbyder omsorgstandpleje for borgere med alvorlige psykiske eller fysiske handicaps. Tilbuddet gælder borgere bosiddende i Samsø Kommune.

Omsorgstandplejen er et tandplejetilbud til borgere over 18 år med væsentligt nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap. Denne gruppe af borgere har svært ved eller er ude af stand til at bruge det normale tandplejetilbud til voksne.