Hvis du vil klage over Samsø Kommunale Tandpleje, er der følgende muligheder:

Tandplejen vil opfordre dig til, at du henvender dig direkte til klinikchef Niels Hansen:
Mail: aunh@samsoe.dk, telefon: 40 71 48 04.

Du kan også henvende dig til forvaltningschef Helle Greibel Anesen.
Mail: kommune@samsoe.dk, telefon: 87 92 22 00 (omstilling til Helle Griebel Anesen)

Det er ikke muligt at klage over afgørelsen om visitation til omsorgstandpleje og specialtandpleje.

Mere info om klagemuligheder

Du kan finde yderligere vejledning til klagemuligheder på følgende hjemmeside: