Den enkelte borger har ret til aktindsigt i egen journal (forældre har ret til aktindsigt i deres børns journaler). Aktindsigt kan ske ved at borgeren får adgang til gennemsyn, eller ved at der udleveres en afskrift eller kopi af journalen.

Rent praktisk foregår dette ved at borgeren henvender sig til klinikchef Niels Hansen.