Tandplejen gennemføres for børn og unge (0-18) på ændrede vilkår (se nedenunder).

 • Alle almindelige tandundersøgelser bliver udskudt mindst 2 måneder i forhold til det tidligere aftalte.

Omsorgstandplejen og Specialtandplejen samt tandplejens forebyggende aktiviteter på skolerne er foreløbigt udsat til efteråret. 

Al behandling på klinikken vil foregå efter de overordnede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. 

 • Alle besøg på klinikken skal være aftalt med klinikken på forhånd.
 • Send afbud hvis du har tegn på COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed).
 • Vi beder forældre og søskende om at blive i venteværelset eller eventuelt  helt udenfor klinikken.
 • Vi har fjernet legetøjet fra venteværelset, vi gør grundigere rent efter hver enkelt besøg og vi har sat tid af til at lufte ud imellem besøgende.
 • Vi har håndsprit i venteværelset.
 • For at undgå smitte gennem aerosoldannelse (vandsky) har vi ændret på vores kliniske procedurer: vi tilbyder færre reparerationer af mælketænder og vi bruger andre fyldningsmaterialer.
 • Personalet bruger mundbind og ved nogle behandlinger visir

Der er planlagt opfølgning af igangværende behandlinger med faste bøjler den 25. juni.

Tandplejens nød-beredskab foråret 2020: kontakt klinikchef Niels Hansen Telefon 40714804.

Andre muligheder for nødbehandling: kontakt Samsø lægerne, privat tandlæge efter eget valg eller tandlægevagten i Region Midtjylland (Aarhus) telefon 40515162.

Klinikchef Niels Hansen

Samsø Kommunale Tandplejes normale hjemmeside:

 • Tandpleje for børn og unge under 18 år bosiddende i Samsø Kommune (se menupunkter til venstre). Hvis du er under 18 år, er du automatisk tilmeldt tandplejeordningen.
 • Omsorgstandpleje (se menu-punkt til venstre) der er egenbetaling og
 • Specialtandpleje (se menu-punkt til venstre, der er egenbetaling
billede

Tandplejens åbningstider følger som hovedregel Samsø Skoles årsplan. Der er dog følgende afvigelser:

 • Tandplejen holder åbent i skolernes vinterferie (uge 7), den første uge af skolernes sommerferie (uge 27) og i efterårsferien (uge 42) - mest af hensyn til unge, der går i skole udenøs.
 • Tandplejen holder erstatnings-vinterferie i uge 10, afvikler 6. ferieuge i uge 37 og holder erstatnings-efterårsferie i uge 43.

Om tandplejen

Tandplejen omfatter tandeftersyn, forebyggelse, rådgivning og tandbehandling og foregår på kommunens klinik: Kildemosen 7 i Tranebjerg. Læs mere om tandpleje, kontaktinformation og kvalitetsstandarder under menuerne til venstre.

Mål med tandplejen

Tandplejens mål er at medvirke til, at alle børn og unge får de bedste muligheder for at opnå og beholde sunde, velfungerende tænder, mund og kæber hele livet. Som en del af dette forsøger vi at gøre den enkelte bevidst om eventuelle tandproblemer, om betydningen af at holde tænderne rene for bakterier med tandbørste og fluortandpasta dagligt og betydningen af livslang regelmæssig tandpleje. Tandplejen besøger derfor jævnligt Samsøs skoler og underviser børnene i gode tandbørstevaner.

Tandplejen arbejder for, at børn og unge har det godt med at gå til tandlæge. Hvert tandlægebesøg indledes med en kort samtale med børn, unge og deres forældre om deres ønsker til tandpleje og til tandbehandling. Vi tager meget gerne individuelle hensyn til børns, unges og forældres ønsker. Vi evaluerer ofte tandlægebesøg med børn og forældre for at blive klogere på, om vi har håndteret behandlingen på en god måde.

Ny lovgivning og ny viden om tænder

Sundhedsloven fastslår at børn og forældre skal medinddrages i beslutningerne om tandplejens indsats. Ny viden gør op med tidligere tiders tro på, at det altid er en god ide at reparere skadede mælketænder. Samtidig udtrykker en række voksne, at deres egne oplevelser med tandbehandling som børn har betydet, at deres forhold til tandpleje har taget alvorligt skade.

Når tandplejen konstaterer huller i mælketænderne hos et mindreårigt barn, er tandplejens første prioritet at få etableret en dialog med børn og forældre om det, at barnet udvikler huller i tænderne - og som en del af dette at finde ud af, hvorledes børn, forældre og tandpleje kan arbejde sammen om at standse udviklingen af huller hos barnet. På denne måde medinddrages børn og forældre i beslutningerne om, hvordan barnet hjælpes bedst – hjemme som på klinikken.

Børn, forældre og tandplejepersonale får på denne måde mulighed for at lære hinanden og klinikkens arbejde at kende. Tandplejepersonalet får mulighed for at tilrettelægge tandplejen for det enkelte barn, så barnet i videst mulige omfang undgår dårlige oplevelser. Hvis forældrene, barn og tandplejen tilsammen opnår, at hullerne i mælketænderne går i stå, bliver det måske slet ikke nødvendigt at reparere de skadede mælketænder.

Indkaldelse til tandeftersyn

Du vil modtage den første indkaldelse til tandplejebesøg, når dit barn er halvandet år gammelt. Regelmæssig tandpleje starter i tre-års alderen. Derefter indkaldes børn og unge uden tandsundhedsproblemer cirka hver 18. måned. Tandplejen indkalder unge til det sidste tandeftersyn i 17 ½ års alderen.

Nødbehandling

Uden for normal arbejdstid (hverdage 8-15) kan du ringe til tandplejens telefon: 51 89 84 51
Ellers ring til Tandlægevagten i Aarhus på telefon 40 51 51 62 - eller brug privat tandlæge efter eget valg.