TANDPLEJEN ER LUKKET og al almindelig tandpleje er foreløbigt udskudt til udgangen af juni som følge af bestræbelserne på at forsinke smitte med COVID-19.

I tilfælde af behov for telefonkonsultation eller nødbehandling kontakt klinikchef Niels Hansen Telefon 40714804. Mail: aunh@samsoe.dk.

Andre muligheder for nødbehandling: kontakt Samsø lægerne, privat tandlæge efter eget valg eller tandlægevagten i Region Midtjylland (Aarhus) telefon 40515162.

Tandplejen kontakter alle, der skulle have været til tandlæge, når vi møder på arbejde igen. Vi beklager, hvis lukningen af klinikken giver anledning til problemer for tandplejens brugere.

Klinikchef Niels Hansen

The Dental Clinic is closed and all dental appointments are cancelled until the end of June because of the efforts to slow the spread of COVID-19.

In case of questions or need to contact the clinic for emergency dental treatment call head of clinic Niels Hansen: Tel 40714804. Mail: aunh@samsoe.dk.

Other possibilities for emergency treatment: Samsø Lægerne, private dentists or the emergency dental clinic in Aarhus Tel 40515162.

The staff of the clinic will contact everybody, that has appointments, when the clinic opens again. We’re sorry for any inconveniences this creates for you.

Klinikchef Niels Hansen

Samsø Kommunale Tandplejes normale hjemmeside:

  • Tandpleje for børn og unge under 18 år bosiddende i Samsø Kommune (se menupunkter til venstre). Hvis du er under 18 år, er du automatisk tilmeldt tandplejeordningen.
  • Omsorgstandpleje (se menu-punkt til venstre) der er egenbetaling og
  • Specialtandpleje (se menu-punkt til venstre, der er egenbetaling
billede

Tandplejens åbningstider følger som hovedregel Samsø Skoles årsplan. Der er dog følgende afvigelser:

  • Tandplejen holder åbent i skolernes vinterferie (uge 7), den første uge af skolernes sommerferie (uge 27) og i efterårsferien (uge 42) - mest af hensyn til unge, der går i skole udenøs.
  • Tandplejen holder erstatnings-vinterferie i uge 10, afvikler 6. ferieuge i uge 37 og holder erstatnings-efterårsferie i uge 43.

Om tandplejen

Tandplejen omfatter tandeftersyn, forebyggelse, rådgivning og tandbehandling og foregår på kommunens klinik: Kildemosen 7 i Tranebjerg. Læs mere om tandpleje, kontaktinformation og kvalitetsstandarder under menuerne til venstre.

Mål med tandplejen

Tandplejens mål er at medvirke til, at alle børn og unge får de bedste muligheder for at opnå og beholde sunde, velfungerende tænder, mund og kæber hele livet. Som en del af dette forsøger vi at gøre den enkelte bevidst om eventuelle tandproblemer, om betydningen af at holde tænderne rene for bakterier med tandbørste og fluortandpasta dagligt og betydningen af livslang regelmæssig tandpleje. Tandplejen besøger derfor jævnligt Samsøs skoler og underviser børnene i gode tandbørstevaner.

Tandplejen arbejder for, at børn og unge har det godt med at gå til tandlæge. Hvert tandlægebesøg indledes med en kort samtale med børn, unge og deres forældre om deres ønsker til tandpleje og til tandbehandling. Vi tager meget gerne individuelle hensyn til børns, unges og forældres ønsker. Vi evaluerer ofte tandlægebesøg med børn og forældre for at blive klogere på, om vi har håndteret behandlingen på en god måde.

Ny lovgivning og ny viden om tænder

Sundhedsloven fastslår at børn og forældre skal medinddrages i beslutningerne om tandplejens indsats. Ny viden gør op med tidligere tiders tro på, at det altid er en god ide at reparere skadede mælketænder. Samtidig udtrykker en række voksne, at deres egne oplevelser med tandbehandling som børn har betydet, at deres forhold til tandpleje har taget alvorligt skade.

Når tandplejen konstaterer huller i mælketænderne hos et mindreårigt barn, er tandplejens første prioritet at få etableret en dialog med børn og forældre om det, at barnet udvikler huller i tænderne - og som en del af dette at finde ud af, hvorledes børn, forældre og tandpleje kan arbejde sammen om at standse udviklingen af huller hos barnet. På denne måde medinddrages børn og forældre i beslutningerne om, hvordan barnet hjælpes bedst – hjemme som på klinikken.

Børn, forældre og tandplejepersonale får på denne måde mulighed for at lære hinanden og klinikkens arbejde at kende. Tandplejepersonalet får mulighed for at tilrettelægge tandplejen for det enkelte barn, så barnet i videst mulige omfang undgår dårlige oplevelser. Hvis forældrene, barn og tandplejen tilsammen opnår, at hullerne i mælketænderne går i stå, bliver det måske slet ikke nødvendigt at reparere de skadede mælketænder.

Indkaldelse til tandeftersyn

Du vil modtage den første indkaldelse til tandplejebesøg, når dit barn er halvandet år gammelt. Regelmæssig tandpleje starter i tre-års alderen. Derefter indkaldes børn og unge uden tandsundhedsproblemer cirka hver 18. måned. Tandplejen indkalder unge til det sidste tandeftersyn i 17 ½ års alderen.

Nødbehandling

Uden for normal arbejdstid (hverdage 8-15) kan du ringe til tandplejens telefon: 51 89 84 51
Ellers ring til Tandlægevagten i Aarhus på telefon 40 51 51 62 - eller brug privat tandlæge efter eget valg.