Hygiejne kontaktperson

 Samsø Kommune

Funktionsbetegnelse

Hygiejne kontaktperson

Funktionsområde

Varetager planlæggende, udførende og koordinerende opgaver
i forhold til hygiejne området i Samsø Kommune

Organisatorisk placering

Refererer til Chef for Social og Beskæftigelsesforvaltningen

Arbejdssted

Arbejdstid

Kontorplads på Samsø Sundheds og Akuthus.
Arbejder også ude på kommunens forskellige enheder
Arbejdstid 8 timer hver uge

Kvalifikationskrav

Uddannelse

 • Har autorisation som sygeplejerske
 • Har gennemgået kursus i hygiejne
 • Har kompetence på kompetent niveau inden for
  hygiejne
 • Har ajourført teoretisk viden inden for hygiejne
 • Har erfaring samt faglig sikkerhed som grundlag for
  supervision af patienter, kolleger samt
  samarbejdspartnere inden for hygiejne
 • Besidder engagement og gode samarbejdsevner
 • Har godt overblik, gennemslagskraft og beslutningsevne
 • Evner at arbejde struktureret, selvstændigt og
  problemløsende
 • Har gode kommunikationsevner
 • Kan anvende informationsteknologi som støtteredskab 

Funktions – og ansvarsområder

Kompetence og arbejdsopgaver

 • Er ansvarlig for organisering, planlægning, udvikling
  og monitorering af hygiejneområdet i Samsø Kommune
 • Er forløbskoordinator for patienter med specielle
  infektionshygiejniske problematikker og/eller behov
 • Er primær kontaktperson til MRSA enheden i regionen
 • Er medlem af Fagligt Forum for hygiejne kontaktpersoner i
  Region Midtjylland
   og deltager i den forbindelse som
  kommunens repræsentant i møder 
 • Er ansvarlig for at udvikle - og sikre kvaliteten af hygiejne  
 • Er ansvarlig for dokumentationen i overensstemmelse
  med nationale krav 
 • Er ansvarlig for udarbejdelse og opdatering af lokale
  kliniske retningslinjer, instrukser og procedurer for hygiejne
 • Er i samarbejde med de faglige ledere ansvarlig for
  implementering ogfastholdelse af disse
 • Er ansvarlig for at holde sig opdateret i forhold til ny
  og evidensbaseret viden omkring hygiejne
 • Er ansvarlig for undervisning og vejledning af forvaltningens
  medarbejdere i hygiejne
 • Er ansvarlig for afholdelse af halvårlige møder med
  hygiejne vejledere med opsamling, erfaringsudveksling
  og formidling af ny viden inden for området
 • Er ansvarlig for udarbejdelse af skriftligt informationsmateriale
  til patienter og pårørende
 • Er ansvarlig for at sikrer gode samarbejdsrelationer med andre
  faggrupper samt interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Er ansvarlig for kommunens beredskab af værnemidler til
  brug i specielle infektionshygiejniske situationer

Udarbejdet af

Lise Beyer Gommesen
Sundhedsinformatiker og Risiko Manager

 Version

22.11.2018

Godkendt af

Margrethe Vogt Thuesen
Chef for Social og Beskæftigelsesforvaltningen

Revideres

 Juni 2019

 

*

 

 

 

Hygiejne vejleder

 Samsø Kommune

Funktionsbetegnelse

Hygiejne vejleder

Funktionsområde

Varetager udførende og vejledende opgaver
i forhold til hygiejne området inden for eget ansættelsessted

Organisatorisk placering

Refererer til lokal leder

Arbejdssted
Arbejdstid

Eget område
Arbejdstid: inden for normal arbejdstid

Kvalifikationskrav

Uddannelse

 • Har en sundhedsfaglig grunduddannelse
  eller anden relevant uddannelse
 • Har gennemgået kursus i hygiejne
 • Har kompetence på basal niveau inden for
  hygiejne
 • Har erfaring samt faglig sikkerhed som
  grundlag for supervision af borgere, patienter
  og kolleger inden for hygiejne
 • Besidder engagement og gode samarbejdsevner

Funktions – og ansvarsområder

Kompetence og arbejdsopgaver

 • Er medansvarlig for at udvikle - og sikre kvaliteten
  af hygiejne inden for eget område
 • Er i samarbejde med de faglige ledere medansvarlig
  for implementering og fastholdelse af hygiejniske procedurer og instrukser
 • Er medansvarlig for undervisning og vejledning af
  kolleger i hygiejne
 • Er ansvarlig for at holde sig opdateret i forhold til
  ny og evidensbaseret viden omkring hygiejne i
  samarbejde med hygiejne kontaktperson
 • Deltager i hygiejnemøder med andre hygiejne vejledere
  og hygiejnekontaktperson 2 gange årligt

Udarbejdet af

Lise Beyer Gommesen
Sundhedsinformatiker og Risiko Manager

 Version

22.11..2018

Godkendt af

Margrethe Vogt Thuesen
Chef for Social og Beskæftigelsesforvaltningen

Revideres

Juni 2019