Hvis du eller en af dine nærmeste har et misbrug af alkohol, hash eller andre narkotiske stoffer, kan du som borger i Samsø Kommune blive tilbudt behandling, der er tilpasset dine individuelle behov og din situation.

 

Som pårørende kan du også blive tilbudt hjælp, hvis du oplever, at en andens måde at bruge alkohol eller stoffer på påvirker dig.

Der kan være flere forskellige grunde til at du, som borger, ønsker en samtale eller et forløb hos en alkoholbehandler.

Nedenfor kan du se nogle eksempler på, hvad du som borger, kan få hjælp til:

  • At få snakket om din måde at drikke alkohol på
  • At reducere eller stoppe med at drikke alkohol i en periode
  • At få hjælp til at få talt om et alkoholproblem i din familie eller anden nær relation
  • At involvere din familie og børn i et behandlingsforløb
  • At undersøge, hvordan alkohol påvirker dig og dine relationer.

Samsø Kommune tilbyder gratis alkoholbehandling til alle borgere som oplever, at alkohol er et problem enten periodevis eller kontinuerligt.

Samsø Kommune samarbejder med Aarhus kommune om at tilbyde alkoholbehandlingshjælp. Det betyder, at der en dag om ugen er en alkoholbehandler fra Center for Alkoholbehandlingen, som tilbyder behandlingsforløb i Tranebjerg.

Tidsbestilling til en forsamtale kan ske ved at ringe på telefon 51 57 54 55 eller 87 13 21 00

Der er mulighed for at være anonym i behandlingen

Som pårørende er du meget velkommen til at henvende dig, hvis du oplever, at en andens måde at drikke alkohol på påvirker dig.

Det kan være, du har nogle spørgsmål eller ønsker at få tilbudt et kortere samtaleforløb.

 Du kan for eksempel få hjælp til at:

  • få snakket om, hvordan du som pårørende oplever dig berørt
  • få alkoholproblemet italesat
  • blive indskrevet i forløb med din partner, så I kan få talt om, hvordan alkohol påvirker jeres familie, og hvad I ønsker, der skal ske fremadrettet.

Alle borgere bosiddende i Samsø Kommune kan søge hjælp til misbrugsbehandling, uanset om man er direkte berørt af egen brug af rusmidler eller er indirekte berørt ved andres brug af rusmidler.

Derudover ydes der rådgivning til alle skolerne i Samsø Kommune.

Ved borgerens første møde med misbrugsrådgiveren bliver der truffet aftale om det videre forløb. Der er mulighed for hjælp til at få italesat sin rusmiddelproblematik over for nære relationer samt at inddrage familie og børn i behandlingen.

Misbrugsrådgiveren kan telefonisk kontaktes mandag – torsdag, klokken 08:00 – 18:00.

Hvis misbrugsrådgiveren er optaget, kan man ligge en besked på telefonsvareren, og man vil blive kontaktet af rådgiveren.

Åbningstider for personligt fremmøde

Mandage kl. 15.30 til 16.30  er der åben anonym rådgivning, hvor alle borgere kan komme i misbugsrådgivning uden forudgående aftale.

Det gælder både for borgere med et aktivt overforbrug af rusmidler, men også for alle andre, der måtte have spørgsmål eller behov for rådgivning i forhold til misbrug.

Samarbejde med Horsens

Samsø Kommune samarbejder med Horsens kommune om at tilbyde hjælp til misbrug. Det betyder, at misbrugsrådgiveren er ansat i Horsens, hvor han kan samarbejde med læger og andre behandlere.

 

BRUS er et behandlingstilbud til børn og unge i alderen 0-24 år, som er vokset op i en familie, hvor forældrene har problemer med alkohol eller stoffer.

BRUS tilbyder rådgivning og individuelle, gruppe-, familie- og chatsamtaler

Læs BRUS' nyhedsbrev

Chat med en rådgiver

BRUS tilbyder anonyme chat-samtaler med en rådgiver. 

Brus chatten er åben hver torsdag fra kl. 18 til kl. 21

Der er mulighed for individuelle samtaler på Samsø

Gruppeforløbene er i Århus

Læs mere og tag kontakt på www.projektbrus.dk/aarhus