I forbindelse med krav om kloakering eller egen forbedret spildevandsrensning, har Folketinget vedtaget en hjælpeordning til de borgere, der er hårdest økonomisk trængte.

  1. Den samlede årlige husstandsindkomst på din bopæl må ikke overstige 300.300 kr. før skat. Hvis der er hjemmeboende børn under 18 år, kan grænsen for husstandsindkomsten forhøjes med 39.300 kr. per barn, dog kun op til 4 børn.
  2. Din samlede formue skal være under 824.700 kr. Hvis formuen overstiger dette beløb, vil der blive lagt et procenttillæg af dette beløb til den samlede årlige husstandsindkomst.
  1. Mulighed for minimumsfrist:
    Du får en frist på 3 år til selv at opspare til etablering af den påbudte spildevandsløsning.
  2. Mulighed for minimumsfrist og afdragsordning:
    Du får en frist på 3 år til at få etableret den påbudte spildevandsløsning, og du vælger at anmode Samsø Spildevand om en afdragsordning. Samsø Spildevand sørger for etablering af den påbudte løsning, og du betaler for anlægget via en afdragsordning over 20 år.
    Har du ikke anmodet Samsø Spildevand om en afdragsordning senest 1½ år inden fristens udløb, eller accepterer du ikke det tilbud Samsø Spildevand giver, så bortfalder muligheden for at opnå en afdragsordning.

Med mulighed 1 vil du få en frist på 3 år og kan spare op til etablering af tilslutningen.

Med mulighed 2 vil du efter accept af afdragsordningen kunne overlade ansvaret for ejendommens kloaktilslutning til Samsø Spildevand. Du afdrager for etableringen og tilslutningsbidraget via afdragsordningen over 20 år.

Med mulighed 1 vil du få en frist på 3 år og kan spare op til etablering af egen spildevandsrenseløsning.

Med mulighed 2 vil du efter accept af afdragsordningen kunne overlade ansvaret for etablering af spildevandsrenseløsning på ejendommen til Samsø Spildevand. Du afdrager for etableringen via afdragsordningen over 20 år. Anlægget tilhører husejeren. Husejeren skal derfor stå for drift og vedligeholdelse af anlægget.

Alle privatpersoner kan tilmelde sig det kontraktlige medlemskab af Samsø Spildevand, når man modtager påbud om forbedret spildevandsrensning. Samsø Spildevand forestår udførelsen, drift og vedligeholdelse af et renseanlæg, der opfylder rensekravene, mod betaling af tilslutningsbidrag. Du kan ved kontraktligt medlemskab af Samsø Spildevand vælge at benytte afdragsordningen til tilslutningsbidrag og kloakering til anlægget, hvis du opfylder de to betingelser.