Samsø er ved at forberede en ny affaldssortering og indsamling som starter 1. januar 2022.

Samsø Kommune har besluttet at vi skal sortere mere og bedre, som mange har efterspurgt. Der bliver indsamling i 4 fraktioner fra 1. januar 2022 i husstande, og sommerhusområder skal sortere i de samme fire fraktioner i opsamlings'øer'.

De fire kommende fraktioner der introduceres pr 1/1-2022 er

  • Emballage (hård plast, glas, metal) til videre sortering
  • Papir og karton 
  • Organisk affald 
  • Restaffald

Der er mange beslutninger der skal på plads og derfor tager omstillingen tid. 

Indtil videre fortsætter derfor de nuværende ordninger, se Affaldsområdet indtil december 2021, som vil blive opdateret når nyt er helt på plads.