Se, hvordan du kommer af med dig affald, og hvordan det skal sorteres

Billede

Hvert år bliver der mere og mere affald. Det er dyrt, forurener og gode ressourcer går til spilde. Affald skal derfor sorteres og det er du den bedste til. Du har affaldet mellem hænderne, inden det blandes sammen.

Du har mulighed for at levere dit restaffald til miljøstationerne, genbrugsstationen eller få det hentet via genbrugsindsamlingen.