Se, hvordan du kommer af med dit affald, og hvordan det skal sorteres

Billede

Vi skal alle bidrage til at mindske vort afald og øge genanvendeligheden. Affald skal derfor sorteres og det er du den bedste til. Du har affaldet mellem hænderne, inden det blandes sammen.

Du har mulighed for at levere dit restaffald til miljøstationerne, genbrugsstationen eller få det hentet via genbrugsindsamlingen.