Som grundejer med arealer ud til veje, fortove, stier og pladser, skal du holde din egen beplantning, herunder hække, helt på din egen grund året rundt

Træer og buske må dog gerne rage ind på vejarealet, blot grenene er så højt oppe, at man kan passere uden gener. I byområder med gadelys skal beplantningen beskæres, så der ikke skygges ud på vej, sti eller fortov, mens læhegn og anden beplantning langs vejene udenfor byerne, også skal klippes ind til skel.

Ved at fjerne udgåede træer, undgås risikoen for at de vælter ud på vejen og i værste fald forårsager en trafikulykke.