Du kan komme af med meget af dit affald på Affaldscenter Harpesdal

Billede

Affaldscenter Harpesdal
Nørreskiftevej 41
telefon: 86 59 30 60

Åbningstider:
mandag - torsdag 8 - 12 og 12.30 - 15.30
fredag 8 - 12.30
søndag 10 - 12

Haveaffald*

572 kroner

Pap*

572 kroner

Planglas*

572 kroner

Rent træ*

398 kroner

Storsække*

572 kroner

Dæk*

118 kroner

Småt brændbart*

906 kroner

Stort brændbart*

1.151 kroner

Rene tegl- og betonbrokker inkl. natursten*

98 kroner

Ren jord*

20 kroner

Deponeringsegnet affald*

2988 kroner

Asbestholdigt affald*

2988 kroner


*ekskl. 25 % moms
**ekskl. moms men inkl. statsafgift på 475,00 kr. pr. ton

Samsø Kommune accepterer ikke sorte sække på affaldscenteret

Emballeret affald må kun medbringes i klare sække eller åbne kasser. Dette gælder også al anden affald til genbrug, så både du og pladsmanden kan se, om affaldet er sorteret rigtigt

Affald i papirsposer, sorte sække og lignende må ikke tages med ind på affaldscenteret - heller ikke selv om du har tænkt dig at tømme affaldet ud i containerne.

Hvis borgere eller virksomheder har deres affald i sække, der ikke er klare, er der ikke adgang til pladsen.

De lovmæssige håndteringskrav af eternit plader, anviser at alle hele eternitplader kan afleveres til genbrug uden emballage. Stykker og ødelagte plader modtages kun i tæt lukkede klare sække.

Kontakt pladsmanden for anvisning af afsætningsplads.

Pladsen til haveaffald har samme åbningstider som Genbrugsstationen.

Husk at fjerne plastikaffaldssække fra affaldet. Ellers kan affaldet ikke viderebehandles.