Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Kultur og fritid Kultur- og Ildsjælsprisen Kulturprisen

Kulturprisen

Samsø Kommunes kulturpris er indstiftet for at hædre en person, en forening eller en institution, som gør noget godt og vigtigt for kulturlivet på Samsø. Prisen er en påskønnelse for denne indsats, samt en tilskyndelse til at fortsætte med samme ildhu.

Det er kun personer, foreninger eller institutioner, der bor på Samsø, der kan indstilles og modtage Kulturprisen.

Kulturprisen uddeles hvert år på den nationale frivillighedsdag, som altid ligger den sidste fredag i september, og afholdes ved et festligt arrangement i Kultursalen i SamBiosen, sammen med Ildsjælsprisen.

I forbindelse med prisoverrækkelsen vil der blive afholdt et arrangement, som har til formål at anerkende og hylde øens mange kulturpersoner og frivillige.

Ønsker du at indstille en kandidat til Kulturprisen? Klik på nedenstående link, som kun er aktivt i indstillingsperioden.

Læs mere om kulturprissen

Prisen udgør et kontant pengebeløb på 2000 kroner. Dertil kommer en buket blomster og et trofæ.

Komitéen er sammensat af fem medlemmer, der vælges således:

  • De siddende formænd fra Samsø Kommunes Børne- og Kulturudvalg og Social- og Beskæftigelsesudvalg.
  • En repræsentant for SIK.
  • En repræsentant for Ældresagen.
  • En repræsentant for Samsø Festivalforening.
  • En repræsentant for Samsø Museumsforening.
  • En repræsentant Erhvervsforum.
  • En repræsentant fra KOKS.
  • En repræsentant for Samsøs borgerforeninger.

Organisationer og foreninger udpeger selv medlemmer hvert andet år i lige år. De udpegede vælges således for en toårig periode. Komitéens formænd er de siddende formænd for henholdsvis Børne- og Kulturudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Komitéens næstformand vælges blandt de øvrige medlemmer. Valg af næstformand sker hvert andet år i forbindelse med udpegning af nye medlemmer.

Komitéen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Sidste års prisvinder inviteres til at deltage i uddelingen af det kommende års prisvinder.

Valget af årets modtager af Kulturprisen sker blandt de indstillede kandidater ved enighed i komitéen. Kan enighed ikke opnås, sker valget efter afstemning ved simpel flertalsbeslutning.

Komitéen afholder et møde cirka 14 dage før uddelingen af prisen for at udvælge en prismodtager ud fra de indkomne nomineringer. Senest fire uger før mødet annonceres muligheden for at indstille kandidater.

Alle interesserede kan indstille kandidater til prisen.

Det annonceres på kommunes egne kanaler og i Samsø Posten. 

Indstiller du flere personer eller en forening/institution til den respektive pris, skal du udvælge en repræsentant til at modtage prisen.

Digital indstilling

Du kan indstille en kandidat digitalt ved at udfylde indstillingsskemaet på ovenstående link i den aktive indstillingsperiode.

Manuel indstilling

Du kan indstille en kandidat ved manuelt at udfylde en indstillingsblanket.

Indstillingsblanketterne finder du på Rådhuset og på bibliotekerne i henholdsvis Tranebjerg og Nordby. Samme steder finder du også opstillede stemmekasser, hvori du kan aflevere blanketterne.

Du kan også aflevere blanketterne i lukkede kuverter mærket ”Ildsjælspris/Kulturpris, att. Sarah Heiberg Sestrup” i receptionen på Rådhuset i den normale åbningstid. Kuverten kan også sendes til Samsø Kommune, Søtofte 10, 8305 Samsø.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til