Erhvervskontaktrådet har i foråret 18 afløst det tidligere Samsø Beskæftigelsesråd. 

Kommisorium for Erhvervskontaktrådet kan læses her.

GODKENDTE BESKÆFTIGELSESPLANER

2020

2019

2018

2017

2016