Jobcenteret servicerer virksomheder i forbindelse med rekruttering, annoncering, brug af Jobnet, Vitas og JobAG, jobrotation/uddannelse og mange andre ordninger, som du kan læse mere om her

JobAG er det nye Jobnet for arbejdsgivere, hvor du nemt kan udsøge nye medarbejdere og oprette jobopslag.

Hvis din virksomhed ønsker at tilbyde en ansættelse med løntilskud, praktikforløb med virksomhedspraktik og nytteindsats eller voksenlærling, har du mulighed for via linket til Vitas selv at byde ind. Du vil efterfølgende blive kontaktet af Jobcenteret.

Du kan lokalt bruge facebooksiden Jobs på Samsø. Det er en nem adgang til ledige, der søger job på Samsø.

Refusioner

Langt de fleste refusioner søges hjem via www.virk.dk. Vejledning og skemaer til ansøgning om tilskud til personlig assistance findes på Star's hjemmeside