Hjælpemidler er undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, som du kan søge om tilskud til 

Formålet med at yde tilskud til hjælpemidler er at understøtte, at personer kan få og deltage i beskæftigelsestilbud samt opnå eller fastholde et almindeligt arbejde. 

Jobcenteret kan give tilskud til hjælpemidler til personer som er i:

  • Tilbud om vejledning og opkvalificering
  • Virksomhedspraktik
  • Ansættelse i løntilskud, skånejob og fleksjob
  • Seniorjob
  • Ordinær beskæftigelse uden løntilskud
  • Selvstændig virksomhed
  • Ressourceforløb

 

For at kunne få et hjælpemiddel er det en betingelse, at det er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet, eller at det pågældende hjælpemiddel kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. 

Det er også en betingelse, at hjælpemidlet ikke er almindeligt forekommende på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen. 

Mere information og vejledning fås hos Specialfunktionen Job & Handicap. Specialfunktionen understøtter beskæftigelsesindsatsen for at fastholde og indsluse flere personer med handicap på arbejdsmarkedet.

Du kan også hente et skema til ansøgning om hjælpemiddel

Personlig assistance

Du kan hente skemaer i forbindelse med personlig assistance her: