Hjælpemidler kan være undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, som du kan søge om tilskud til 

Formålet med at yde tilskud til hjælpemidler er at understøtte, at personer kan få og deltage i beskæftigelsestilbud samt opnå eller fastholde et almindeligt arbejde. 

Jobcenteret kan give tilskud til hjælpemidler til personer som er i:

  • Tilbud om vejledning og opkvalificering
  • Virksomhedspraktik
  • Ansættelse i løntilskud, skånejob og fleksjob
  • Seniorjob
  • Ordinær beskæftigelse uden løntilskud
  • Selvstændig virksomhed
  • Ressourceforløb

 

For at kunne få et hjælpemiddel er det en betingelse, at det er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet, eller at det pågældende hjælpemiddel kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. 

Det er også en betingelse, at hjælpemidlet ikke er almindeligt forekommende på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen. 

Mere information og vejledning fås her

Du kan søge om studie- og jobrelaterede hjælpemidler her - du udfylder ansøgningen og sender den til Jobcenteret.

Personlig assistance

Her kan du læse alt om personlig assistance ordningen og hente relevante skemaer til ansøgning - også til udbetaling.