Her kan du læse mere om reglerne og muligheder for fleksjob og om, hvordan du får ledighedsydelser før og efter et fleksjob

Fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset pga. sygdom

Fleksjob og efterløn

Når du er visiteret til fleksjob, kan du ikke længere indbetale til efterlønsordningen, men du kan vælge at videreføre din opsparing i fleksydelsesordningen.