I Samsø Kommune er det målsætningen at skabe så gode rammer som muligt for foreningslivet i kommunen. Derfor har foreninger mulighed for at søge tilskud til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed samt aktiviteter for børn og unge.

Kommunen råder også over en række idræts- og fritidsfaciliteter, som foreningerne kan benytte.

Hvis din forening vil søge tilskud eller låne kommunale lokaler, skal du sikre dig, at foreningen opfylder folkeoplysningslovens bestemmelser og er godkendt af Erhvervs-, Turist- og Kulturchefen i Samsø Kommune.

borger.dk kan du både søge om tilskud, om lån eller leje af lokaler samt anmode om at få godkendt din forening. Du skal bruge din Nem-ID til at logge ind.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om mulighederne for at låne eller leje lokaler?Kontakt afdelingschef, Tonny Sørensen, fra Samsø Kommunes Ejendomsservice på telefon: 20 12 42 83 eller mail: autso@samsoe.dk