I Samsø Kommune er det målsætningen at skabe så gode rammer som muligt for foreningslivet i kommunen. Derfor har foreninger mulighed for at søge tilskud til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed samt aktiviteter for børn og unge.

Kommunen råder også over en række idræts- og fritidsfaciliteter, som foreningerne kan benytte.