Kulturring Østjylland er et samarbejde mellem Samsø, Favrskov, Hedensted, Norddjurs, Odder, Skanderborg og Syddjurs Kommuner

Kulturringen arbejder på at gentænke og udvikle kulturen i nye sammenhænge, og det kommer der hvert år en række forskellige kulturprojekter ud af.

Aktuelle projekter:

Kulturringen er en sammenhængende cykelrute i Østjylland. 

Ruten strækker sig over 540 kilometer og er opdelt i en række etaper. To af etaperne er på Samsø. Der er udgivet en guidebog til ruten sammen med en digital guide. Du kan hente et gratis eksemplar af bogen hos Visit Samsø, Anton Rosens Plads 3.

Undervejs på ruten kan man opleve et herligt varieret landsskab af bølgende bakker, sø, hav, skov og vandløb. Ved hjælp af cykelguiden og henvisninger til mere viden kan man udforske dansk kultur og kulturarv side om side med smuk natur og spændende lokalområder fra de mindste landsbyer til Aarhus.

Læs mere om Kulturringen på projektets hjemmeside

Hent ruten som app

Projektets formål er at formidle kulturhistorien omkring højtider med udgangspunkt i lokale traditioner, fællesskaber og fortællinger 

I 2019 er det Allehelgen, der markeres i alle syv kommuner, der udgør Kulturring Østjylland. 

På Samsø foregår arrangementet lørdag den 2. november, hvor publikum bydes på gode fortællinger, foredrag mv. i bl.a. Samsø Museumsgård 

Programmet offentliggøres på Samsø Museums hjemmeside i løbet af sensommeren. 

 

Kunsten har væsentlig betydning og spiller en stor rolle i kulturregionskommunerne grundet mange kunstneres bosætning og nærheden til kulturmetropolen Aarhus. Det har en stor afsmittende effekt i interessen for at være skabende i kunstneriske miljøer og institutioner som kunstsammenslutninger, kulturskoler, musikskoler, billedskoler samt kreative erhverv etc. Målet er at få opløst barrierer og grænser, så kunsten kan komme til udtryk på nye måder, hvor talent, samarbejde og sammenhæng kan udvikles og løfte kunsten ind i en ny dimension. 

Projektet ”Demokratisk medborgerskab – fra politik til handling” har til formål at undersøge, hvad den skabende kunst betyder for borgerne, og hvad borgerne mener giver værdi lokalt. Med projektet vil vi også undersøge, hvordan der skabes sammenhæng mellem politiske visioner for kulturen og oplevelsen af den skabende kunst hos borgeren, hvordan vi skaber liv og ejerskab til en kulturpolitik eller -strategi, og herunder hvordan børn, unge og voksne inspireres til aktiv deltagelse.

 

Tidligere projeker:

Projektets formål er at understøtte udviklingen af kreative miljøer og udviklingskræfter, der findes i Kulturring Østjylland.

Med kulturregionens mange kunstnere, designere og andre kreative er der potentiale for udvikling af miljøer baseret på krydsfeltet mellem kunst/kultur og erhverv/iværksætteri.

I efteråret 2016 blev der etableret et neværk af kreative folk fra hele Østjylland. I år får disse mennesker nu mulighed for at gå sammen om at løse en række konkrete opgaver, som de enkelte kommuner har stillet.

Samsø Kommune har - sammen med Kunst og Kultur Samsø - bedt netværket om at udvikle en projektplan for en kommende kunstfestival på Samsø.


Kultur på hjul handler om at udforske, opleve og genopdage den landsby, man bor i.

Det sker i løbet af en dag, der byder på en guidet byvandring, en kunstworkshop og en koncert, hvor en helt ny sang om den pågældende landsby bliver fremført.

Kultur på hjul besøgte i 2015 og 2016 12 forskellige landsbyer i Østjylland - herunder Nordby og Besser på Samsø. I 2017 besøgte Kultur på hjul Brundby.

Søndag den 14. maj 2017 blev projektet Violette Visioner afviklet på Samsø under overkskriften "Danske råvarer og nye smagsnuancer".

Projektets formål er at skabe en fælles kunst, kultur og naturbegivenhed af eventkarakter,  som inddrager kulturregionens geografiske særkende som en integreret del.

På Samsø blev det oversat til et arrangement på cementvarefabrikken, der bød på safran-snobrød, performancekunst og bålhygge.

Læs mere om det overordnede projekt hos Kulturring Østjylland

Et etårigt projekt, der undersøger, hvordan man kan udfolde fællesskaberne på ny i allerede eksisterende rammer.

Da der er tale om etårigt projekt, er der udvalgt byrum, der allerede er fokus på i den
enkelte kommune.