Er du ikke allerede registreret som låner, bedes du henvende dig personligt på biblioteket og huske at medbringe dit sundhedskort. Sundhedskortet fungerer som lånerkort.