På biblioteket kan du låne et udvalg af nyere dansk skøn- og faglitteratur.

Har vi ikke de bøger du søger, skaffer vi dem gerne fra andre biblioteker.

Søg efter bøger

Vi tilbyder et udvalg af dagblade (danske) og tidsskrifter på læsesalen.

Der er mulighed for at hjemlåne ældre eksemplarer af tidsskrifterne

Biblioteket fører et udvalg af cd'er i forskellige genrer.

Søg efter musik

Der er internetadgang på pc'erne i Tranebjerg (10 pc'er) og Nordby (1 pc).
Derudover er der mulighed for trådløs opkobling (hotspot) i Tranebjerg.

Der er mulighed for at printe og kopiere. Det koster to kroner per side.

 

Udstil på biblioteket

Hvis du kunne tænke dig at lave en udstilling, så kontakt bibliotekaren for yderligere information.


Arrangementer

Retningslinjer omkring arrangementer på Biblioteket

  1. Generelt henvises de fleste arrangementer til andre steder.
    Dette skyldes at biblioteket kun råder over ét rum og skal være tilgængeligt for alle i åbningstiden. I samarbejde med biblioteket kan der dog laves arrangementer.
  2. Biblioteket kan selv eller i samarbejde med andre afholde arrangementer. Her vil der være bibliotekspersonale og/eller repræsentant(er) fra brugergruppen til stede.
  3. Arrangementer jfr. Punkt 2 kan afholdes i det åbne rum på alle tidspunkter, dog skal der så vidt muligt tages hensyn til de almindelige brugere af biblioteket.
  4. Ved særlige arrangementer er det muligt at indskrænke den ubemandede åbningstid, hvis det er nødvendigt.

Det vil være oplagt at tænke Kultursalen ind ift. at afholde arrangementer! Kultursalen er lavet til formålet og ligger i nærmeste afstand fra biblioteket.


Samsø Bibliotek juni 2017
 

Du kan kontakte bibliotekaren pr. telefon eller email.

Tlf.: 87 92 23 55

Mail: bibliotek@samsoe.dk