Kommunen sørger for, at øens offentlige veje er farbare. Giv os et praj, hvis du opdager huller i vejen, ødelagte skilte eller lignende

Billede

Der er i alt ca. 158 km kommunale veje på Samsø, og det er Samsø Kommune, som har ansvaret for, at vejenes tilstand er tilfredsstillende, og at vejene er ryddet for sne om vinteren (Læs mere om vedligeholdelse af private veje længere nede på siden).

Kommunen holder løbende øje med vejenes tilstand, men vi kan desværre ikke holde øje med alle 158 kilometer hele tiden. Derfor vil vi meget gerne vide, hvis der er veje, der er hullede, eller hvis der er gadelygter, der ikke dur. Eller måske noget tredje.

Send os en mail ved at klikke på "Giv os et praj"-ikonet nedenfor og skriv, hvad der er galt. Skriv gerne "Giv os et praj" i emnefeltet på mailen.

Vedligehold af private veje

Der er rigtig mange, som bor ved en privat fællesvej, og her er det oftest den enkelte grundejer, som skal bidrage til vedligeholdelsen af vejen. Det gælder blandt andet almindelig vedligehold, snerydning og pasning af hække og træer.

Hvis dit hus ligger ud til en offentlig vej, har du pligt til at rydde sne og gruse eller salte dit fortov mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen.

Som grundejer skal du klippe din hæk og beskære træer, som findes ud mod offentlig vej, eller private fællesveje. Sådan er reglerne:

  • Fortove og kørebaner skal kunne bruges i fuld bredde. Hække og buske skal derfor klippes tilbage til skellinjen.
  • Frihøjden over kørebanen skal være mindst 4,2 meter 
  • Frihøjden over fortov, cykelstier og rabatter skal væres mindst. 2,75 meter. Dog gælder frihøjden over kørebanen også for den nærmeste meter ud over kørebanekanten.