Samsø Kommune driver de to erhvervshavne i Sælvig og Ballen, hvor færgerne til og fra Jylland og Sjælland sejler

Billede

Samsø kommune ejer Ballen Færgehavn, der er forsynet med et havnebassin. Ingen lystbådesejlere må opholde sig i havnebassinet eller omkring havneindsejlingen.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m om sommeren og 0,7 m om vinteren.

Kontakt havnekontorret
Telefon 86 59 12 03
Mail: aufbp@samsoe.dk

Samsø Kommune ejer Sælvig Havn, der kun benyttes til rutefærgen til Hou. Havneområdet er blevet renoveret i 2016.

Brattingsborg Gods ejer og driver havnen i Kolby Kaas, der både fungerer som erhvervs- og lystbådehavn.

Læs mere på koldbykaashavn.dk eller hos Den Danske Havnelods