Støtteteamet er et team, der varetager støtteopgaver fra familie og jobcenter, støttekontaktpersonordning samt psykiatri.

Hvis man som borger i Samsø Kommune har betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, kan man få støtte fra Støtteteamet. Støtteteamet tilbyder hjælp, omsorg og støtte til optræning og udvikling af færdigheder. Der arbejdes sammen med borgeren om mål, der er relevante for borgerens hverdag.

Visititation foregår igennem Sagsbehandleren indenfor Psykiatri og handicap. Telefon 87 92 22 00.

Møllebakkehuset er Samsø Kommunes Støttecenter. Støttecenteret omfatter både et samværs og aktivitetstilbud samt et støtteteam.

Støttecenteret er et tilbud for voksne borgere, der ønsker og har behov for socialt samvær og aktiviteter.

Støtteteamet tilbyder socialpædagogisk og psykiatrisk støtte og vejledning i eget hjem med henblik på at øge borgerens sociale, psykiske og eller fysiske funktionsniveau, øge graden af recovery. Det vil sige, at der sammen med borgeren arbejdes med at øge egen mestring i dagligdagen.

Huset bruges også til gruppeaktiviteter, individuelle samtaler og aktiviteter på tværs af målgrupperne i støtteteamet.

Visitationen foregår via henvendelse til sagsbehandleren indenfor  Handicap og psykiatri. Telefon 87 92 22 00.

Adresse:
Møllebakkevej 8, Tranebjerg, 8305 Samsø.