Støtteteamet er et team, der varetager støtteopgaver fra familie- og jobcenter, støttekontaktpersonordning og psykiatri

Støtteteam yder mentorstøtte til flygtninge, der er boligplaceret på Samsø.

Støtten ydes med henblik på at fremme, at integrationsborgeren kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse.

Visitation sker gennem integrationssagsbehandler i jobcenteret, Alice Frost Larsen.

Hvis man som borger i Samsø Kommune har betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, kan man få støtte fra Støtteteamet. Støtteteamet tilbyder hjælp, omsorg og støtte til optræning og udvikling af færdigheder. Der arbejdes sammen med borgeren om mål, der er relevante for borgerens hverdag.

Visititation foregår igennem Psykiatri og handicap, sagbehandler Lena Sundstrøm.

Møllebakkehuset er Samsø Kommunes Støttecenter. Støttecenteret omfatter både et samværs- og aktivitetstilbud og et støtteteam.

Støttecenteret er et tilbud for voksne borgere, der ønsker og har behov for socialt samvær og aktiviteter.

Støtteteamet tilbyder socialpædagogisk/psykiatrisk støtte og vejledning i eget hjem med henblik på at øge borgerens sociale, psykiske og/eller fysiske funktionsniveau, øge graden af recovery. Det vil sige, at der sammen med borgeren arbejdes med at øge egen mestring i dagligdagen.

Huset bruges også til gruppeaktiviteter, individuelle samtaler og aktiviteter på tværs af målgrupperne i støtteteamet.

Visitationen foregår via henvendelse til sagsbehandler i Handicap og psykiatri, Lena Sundstrøm.

Adresse:
Møllebakkevej 8, Tranebjerg, 8305 Samsø.

  • Støtteteam yder mentorstøtte med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse. Henvendelse og visititation sker gennem Jobcenter Samsø
  • Samtidig yder støtteteamet også socialpædagogisk støtte i eget hjem til familier og børn jævnfør serviceloven. Henvendelse og visititation gennem familieafdelingen.

Støtteteamets projekt: Hvad betyder autisme for mig

Projekter inden for Støtte og Integration