Socialpsykiatrisk støttecenter på Samsø yder efter visitering støtte i hverdagen - med udgangspunkt i det enkelte menneske

Vi tilbyder blandt andet bruger- og pårørendemøder, aktiviteter samt hygge og samvær i støttecentret.

Socialpsykiatrien samarbejder med Ambulatorium for Mani og Depression. Ambulatoriesygeplejersker Hanne Kirk og Ella Foged tilser visiterede patienter på øen en gang pr. måned.

Psykiatrisk rådgivning ydedes hele døgnet ved psykiatrisk rådgivning i Risskov på telefonnummer: 78 47 04 70