Borgerne bor i et bofællesskab, hvor de modtager individuel støtte til deres daglige livsførelse.

Der indgår for eksempel støtte til:

  • at indgå i sociale arrangementer og fællesskaber
  • indkøb og madlavning
  • oprydning og rengøring
  • lægebesøg
  • frisør.

Der er stort fokus på at støtte borgerne i medbestemmelse, selvstændighed og mestring af eget liv og at leve et liv som alle andre.

Der er faste traditioner for fester og sammenkomster i forbindelse med højtider og årets gang.

Udgangspunktet for det pædagogiske arbejde er metoderne i Neuropædagogik  og  KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anderkendende, Pædagogik).

Det vægtes højt, at borgerne oplever omsorg og respekt.

Selve huset består af 9 lejligheder med tilhørende fællesarealer såsom, stue, køkken, bryggers og cykelskur.

Der er stor fælles have med overdækket terrasse. Alle lejligheder har udgang til egen terrasse.

Huset ligger i tæt afstand til byen og dens muligheder.