Borgerne bor i et bofællesskab, hvor de modtager individuel støtte til deres daglige livsførelse.