Borgerne bor i et bofællesskab, hvor de modtager individuel støtte til deres daglige livsførelse.

Der indgår for eksempel støtte til:

  • at indgå i sociale arrangementer og fællesskaber
  • indkøb og madlavning
  • oprydning og rengøring
  • lægebesøg
  • frisør.

Der er stort fokus på at støtte borgerne i medbestemmelse, selvstændighed og mestring af eget liv og at leve et liv som alle andre.

Der er faste traditioner for fester og sammenkomster i forbindelse med højtider og årets gang.

Udgangspunktet for det pædagogiske arbejde er metoderne i Neuropædagogik  og  KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anderkendende, Pædagogik).

Det vægtes højt, at borgerne oplever omsorg og respekt.

Selve bygningen består af syv lejligheder med adgang til fællesarealer såsom stue, køkken, bryggers og udhus.

Der er stor fælles have med overdækket terrasse, og hver borger har dertil egen mindre have.

LEV (Landsorganisationen for Evnesvages Vel ) ejer og udlejer af boligerne til de enkelte borgere.

Vær opmærksom på, at fra 1.september 2016 er centeret flyttet til en mere central beliggenhed på Kildemosen 5 i Tranebjerg, 8305 Samsø.