Aktivitetscenteret byder på individuelle og fælles aktiviteter tilpasset den enkelte borgers behov og interesser

Der er udarbejdet et fast program for dagene i en blanding af fællesaktiviteter og individuelle aktiviteter og med personalestøtte efter behov.

Der er:

  • fælles morgensamlinger
  • cafeaftener
  • iPad-café
  • båldage

- kombineret med individuelle aktiviteter som for eksempel ridning og fitness

Der er også:

  • ugentlige turdage, som er alsidigt sammensat og fremmer kendskabet til nærsamfundets væld af virksomheder og oplevelsesmuligheder.

Der kan oprettes praktik- og jobaftaler i samarbejde med jobcenteret og KLAP (Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning)  med lokale aktører som for eksempel bibliotek og supermarked.