Aktivitetscenteret byder på individuelle og fælles aktiviteter tilpasset den enkelte borgers behov og interesser