Aktivitetscenteret byder på individuelle og fælles aktiviteter tilpasset den enkelte borgers behov og interesser

Der er udarbejdet et fast program for dagene i en blanding af fællesaktiviteter og individuelle aktiviteter og med personalestøtte efter behov.

Der er:

  • fælles morgensamlinger
  • cafeaftener
  • iPad-café
  • båldage

- kombineret med individuelle aktiviteter som for eksempel ridning og fitness

Der er også:

  • ugentlige turdage, som er alsidigt sammensat og fremmer kendskabet til nærsamfundets væld af virksomheder og oplevelsesmuligheder.

Der kan oprettes praktik- og jobaftaler i samarbejde med jobcenteret og KLAP (Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning)  med lokale aktører som for eksempel bibliotek og supermarked.

Vær opmærksom på, at fra 1.september 2016 er centeret flyttet til en mere central beliggenhed på Kildemosen 7 i Tranebjerg, 8305 Samsø.