Bo  og Aktivitetscenteret er Samsø Kommunes tilbud til voksne udviklingshæmmede samt voksne med erhvervet hjerneskade, som har behov for et særligt pædagogisk bostøttetilbud og eller aktivitets og samværstilbud.

billede

Afdelingen er organisatorisk placeret i Social og Beskæftigelsesforvaltningen og hører under afdelingen Sundhed, Støtte og Omsorg.

Læs om de forskellige muligheder for Bo og Aktivitetscenter i menuen til venstre.