Bo – og Aktivitetscenteret er Samsø Kommunes tilbud til voksne udviklingshæmmede samt voksne med erhvervet hjerneskade, som har behov for et særligt pædagogisk bostøttetilbud og/eller aktivitets- og samværstilbud

billede

Afdelingen er organisatorisk placeret i Socialforvaltningen og hører under Sundhed, Støtte og Omsorg.

Læs mere om henholdsvis Bocenteret og Aktivitetscenteret i menuen til venstre.

Borgeren skal kontakte sin sagsbehandler for at blive visiteret til en plads i bofællesskabet og/eller aktivitetscentret.

Det Sociale Tilsyn i Region Midtjylland er tilsynsførende og har senest godkendt centeret  august 2017

Læs mere om tilbudsportalen her

Lovgrundlaget er Lov om social service, afsnit V, § 85 (støtte) og § 104 (aktivitetstilbud) og § 105 (boform)