Bo  og Aktivitetscenteret er Samsø Kommunes tilbud til voksne udviklingshæmmede samt voksne med erhvervet hjerneskade, som har behov for et særligt pædagogisk bostøttetilbud og eller aktivitets og samværstilbud.

billede

Afdelingen er organisatorisk placeret i Social og Beskæftigelsesforvaltningen og hører under afdelingen Sundhed, Støtte og Omsorg.

Læs om de forskellige muligheder for Bo og Aktivitetscenter i menuen til venstre.

Borgeren skal kontakte sin sagsbehandler for at blive visiteret til en plads i bofællesskabet og/eller aktivitetscentret.

Det Sociale Tilsyn i Region Midtjylland er tilsynsførende og har senest godkendt centeret  august 2017

Læs mere om tilbudsportalen her

Lovgrundlaget er Lov om social service, afsnit V, § 85 (støtte) og § 104 (aktivitetstilbud) og § 105 (boform)