De primære samarbejdspartnere for sundhedsplejersken er dig og dit barn, og der tages altid udgangspunkt i din families behov.

Sundhedsplejersken støtter blandt andet dig og dit barn i forhold til en god relation, i at få en god start som familie og i at opnå tryghed som forælder.

Har dit barn særlige behov, kan sundhedsplejersken, efter forudgående aftale med dig, inddrage andre faggrupper, for eksempel indenfor det pædagogiske område eller social- og sundhedsområdet.

I kan bruge sundhedsplejersken som vejleder, støtteperson og samtalepartner. Sundhedsplejersken kan informere om og formidle kontakt til dagpleje/daginstitution, sagsbehandler med mere, hvis I ønsker det.

Sundhedsplejersken samarbejder med blandt andet fødestederne i regionen, de praktiserende læger, sagsbehandlere, dagtilbud og skolerne
Sundhedsplejen er et frivilligt tilbud, og forældre der ikke ønsker tilbuddet, skal meddele det til sundhedsplejersken.

Sundhedsplejersken har ifølge Sundhedsloven pligt til at føre journal over de besøg, hun aflægger, og de skolebørn, hun undersøger.

I Samsø Kommune bruger sundhedsplejen en elektronisk børnejournal. Sundhedsplejersken medbringer derfor ofte en computer ved hjemmebesøget. Oplysninger i journalen anvendes alene af sundhedsplejersken og gives ikke videre til anden part uden jeres samtykke.

Som forælder har du ret til at vide, hvad der bliver skrevet i journalen, og du kan altid tale med sundhedsplejersken om indholdet i dit barns journal. Ved ønske om aktindsigt bedes henvendelse ske til sundhedsplejersken pr. mail. Se kontaktoplysninger nederst op siden.

Som nye forældre får I ”Barnets Bog” udleveret. Sundhedsplejersken skriver her om barnets udvikling ved hver kontakt.
 
I kan også selv skrive i bogen og tage den med, når I går til læge eller benytter andre sundhedstilbud.

Her kan bogen fungere som bindeled mellem alle i sundhedsvæsenet, der kommer i kontakt med jeres barn.