Sundhedsplejersken undersøger barnet og snakker med barn og forældre om sundhed og livsstil.

I 0. klasse bliver børnene målt, vejet, syns- og høreprøvet. Barnets generelle udvikling og trivsel vurderes i fællesskab, ved en sundhedssamtale mellem barn, forældre og sundhedsplejerske.

I 1. klasse bliver børnene målt og vejet.

Sundhedsplejersken tilbyder pubertetsundervisning efter aftale med skolens lærere. Pubertetsundervisning vil som oftest ligge i 5. klasse men kan flyttes til senere eller tidligere alt efter den enkelte klasses behov. Det er læreren, der vurderer dette. 

Alle børn i 6. klasse tilbydes en individuel sundhedssamtale og undersøgelse, med måling af højde, vægt og synsprøve. Samtalerne er på børnenes præmisser og tilpasses det enkelte barns behov.

Fra 7. til 9. klasse kan sundhedsplejersken, ved ønske fra skolens lærere, samarbejde om undervisning i seksualitet og andre sundheds- og trivselsrelaterede emner.

I 9. klasse får den unge tilbud om en udskolingssamtale og –undersøgelse. Sundhedsplejersken undersøger elevens højde, vægt, hørelse og eventuelt farvesyn, og taler med ham/hende om trivsel, livsstil, vaner, fremtidsønsker, helbred med mere.

Alle børn kan i perioder have brug for særlig støtte af sundhedsmæssig karakter.

Sundhedsplejersken tilbyder individuelle samtaler/undersøgelser af disse børn ved henvendelse fra familie eller lærere.

Som udgangspunkt tilbydes eleverne i specialklasserne udelukkende en sundhedssamtale/undersøgelse ved sundhedsplejersken i forbindelse med indskoling og udskoling.

Herudover tilbydes de samtaler/undersøgelser efter behov.