Billede

Samsø Ungdomsskole er en fritidsskole for alle mellem 13 og 18 år. I ungdomsskolen arbejder vi for at gøre undervisningen så meningsfyldt som muligt, så du lærer noget, får gode oplevelser og møder nye venner, når du deltager.

Undervisningen er gratis for deltagerne og foregår for det meste på kommunens skoler. Ved enkelte lejligheder vil vi opkrævebetaling for deltagelse - for eksempel ved rejser.

Ungdomsskolen tilbyder dig en bred vifte af fag. Du kan deltage i blandt andet:

  • Helårsfag: for eksempel volleyball og fitness.
  • Kortere kurser: for eksempel knallertbevis, traktorkørekort, juleknas og jagttegn.
  • Weekendkurser: for eksempel havkajak, førstehjælp og oplevelsesture.
  • Enkeltarrangementer: for eksempel tema-aftener, teater og musik.

Vi forsøger hvert år at tilbyde nye fag og samarbejder med Samsø Skole om udbuddet af valgfag.

Læs mere på Samsø Ungdomsskoles hjemmeside.

 

På en ungdomsskole kan du bl.a. blive klar til folkeskolens afgangsprøve og tage knallertkørekort

Hvem kan gå på en ungdomsskole?

Ungdomsskolen er er tilbud til unge imellem cirka 13 og 18 år. De nøjagtige aldersgrænser er forskellige fra kommune til kommune.

Ungdomsskolens formål

Ungdomsskolens formål er beskrevet i Lov om ungdomsskoler:

"Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund."

Heltidsundervisning

Hvis du har svært ved at finde dig til rette i den almindelige folkeskole og måske er bagude i et eller flere fag, kan ungdomsskolen være et godt alternativ.

Her er en skoledag mange gange helt anderledes fra den skoledag, du kender fra folkeskolen. Der vil som regel være mere praktisk undervisning, fx i værksteder og køkkener, eller du kan komme i praktik i en virksomhed sideløbende med undervisningen.

Målet er at gennemføre folkeskolens afgangsprøve og komme videre til en ungdomsuddannelse eller i job.

Fritidsundervisning

Noget af det, der fylder mest på ungdomsskolerne, er fritidsundervisningen. De tilbudte fag varierer meget fra ungdomsskole til ungdomsskole, men oftest kan du fx gå til fremmedsprog, som tysk og fransk. Det er dog langt fra alle fag, der er boglige. Eksempler på ungdomsskolefag kan være:

  • klatring
  • syning
  • selvforsvar
  • madlavning
  • rollespil.

Besøg din lokale ungdomsskoles hjemmeside for at se, hvilke fag, den tilbyder.

Knallertkørekort

Skal du tage knallertkørekort er det som regel din lokale ungdomsskole, der står for undervisningen.

Undervisningen består af både teori og praksis - dvs., at du både skal læse, udfylde skriftlige prøver og ud at køre på vejene med en lærer.

Læs mere om knallertkørekort i artiklen 'Knallertbevis'.

Læs også

På borger.dk

På andre sider

Du kan læse mere om ungdomsskoler i UddannelsesGuiden og du kan finde din lokale ungdomsskole i UddannelsesGuidens liste.