Billede
Skolereformen betyder bl.a. en længere skoledag og mere bevægelse i løbet af en skoleuge

Hvornår trådte reformen i kraft?

Reformen trådte i kraft efter sommerferien 2014.

En længere skoledag

Skolereformen har indført en længere skoledag for alle børn. Den gennemsnitlige skoleuges længde bliver:

  • 30 timer for de mindste børn i børnehaveklassen til 3. klasse
  • 33 timer for de mellemste børn i 4.-6. klasse
  • 35 timer for de største børn i 7. – 9. klasse.

Lektiehjælp blev obligatorisk fra 1. august 2015

Indførelsen af de obligatoriske lektiecaféer trådte i kraft fra den 1. august 2015.

Mere bevægelse

Alle børn skal efter indførelsen af skolereformen bevæge sig i gennemsnit 45 minutter om dagen som en del af skoledagen. Bevægelsen kan ske både i forbindelse med idrætstimer og som en del af den såkaldte ”understøttende undervisning”. Læs mere under punktet ”Understøttende undervisning”.

Idræt bliver desuden gjort til prøvefag for 9. klasse.

Understøttende undervisning

Den nye, ”understøttende undervisning” skal – som navnet siger – understøtte og supplere den almindelige undervisning. Den understøttende undervisning kan både udføres af lærere og pædagoger. Tanken er, at eleverne får mulighed for at afprøve det, de har lært i de fagopdelte timer, i praksis. Den understøttende undervisning ligger i slutningen af skoledagen.

To lærere i dansk og matematik

Det er muligt for den enkelte skole at ansøge om dispensation fra at indføre den understøttende undervisning i bestemte klasser og i stedet indføre tolærerordning, særligt i dansk og matematik, så der i disse fag kan være to lærere i klasselokalet i stedet for én.

Kultur- og foreningslivet i skolen

Med skolereformen introducerer man ”den åbne skole”, der betyder, at kommunerne skal sikre et samarbejde imellem skolerne og det lokale idræts- kultur- og musikliv. Kultur- og foreningslivet skal indgå i skolen, så deres aktiviteter understøtter det, eleverne skal lære.

Gælder skolereformen på privat- og friskoler?

Nej, skolereformen gælder kun for folkeskolen. Privatskoler, lilleskoler og friskoler er ikke forpligtet til at indføre en længere skoledag eller andre bestemmelser fra reformen.

Det er helt op til den enkelte private grundskole, om den vil lægge sig op af ændringerne i skolereformen.

Hvis du vil klage

Vil du klage over noget i forbindelse med folkeskolereformen, kan du tage kontakt til skolelederen på den enkelte folkeskole, til kommunalbestyrelsen eller til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Lovgivning

?Læs om reglerne for skolereformen i "Lov om ændring af Lov om folkeskolen."