Der ligger en enkelt efterskole i Samsø Kommune: 

Besser Kirkevej 30
8305 Samsø

Forstander Lasse Ovesen
Telefon: 86 59 11 11
Fax 86 59 14 31
Hjemmeside: www.samsoefterskole.dk

Hvert år begynder omkring 28.000 unge på en efterskole

Hvornår kan jeg komme på efterskole?

For at blive optaget på en efterskole skal du have afsluttet 7. klasse eller være fyldt 14 år.

Beregn din betaling for efterskole

Det koster typisk imellem 1700 og 2100 kr. om ugen at gå på en efterskole, men staten giver elevstøtte, der afhænger af forældrenes indkomst, så egenbetalingen er væsentligt lavere. For eksempel koster det med elevstøtte 900,- om ugen for en plads til 1850 kr., hvis forældrene tjener 400.000 kr. om året. Tjener de det dobbelte, er egenbetalingen 1435 kr. (2019)

På Efterskolernes Sekretariats hjemmeside kan du beregne, hvor meget et efterskoleophold vil koste dig.

Hvilke fag har man på en efterskole?

På efterskolerne har du almindelige fag som dansk, engelsk, matematik og idræt. Du kan også vælge en række valgfrie fag, der varierer meget fra skole til skole. Det kan fx være drama, musik, elektronik eller IT. De valgfrie fag er forskellige fra skole til skole. På efterskolernes hjemmeside kan du søge efter netop de fag, som du synes er sjove.

Læs mere på efterskolernes hjemmeside, hvor tidligere elever bl.a. beretter om deres tid på efterskole.

Tosprogede på efterskole

Som barn af flygtninge eller indvandrere kan du i mange tilfælde få økonomisk hjælp til at komme på efterskole. Det og meget andet kan du læse mere om på temasiden herunder.

Ledige pladser

På efterskolernes hjemmeside kan du se, hvor der er ledige pladser til næste skoleår.

Hvis du vil klage

Vil du klage over noget, din efterskole har besluttet, kan du - enten selv eller sammen med dine forældre - klage til skolens leder. Hvis I derefter er utilfredse med lederens afgørelse, kan I senere klage til efterskolens bestyrelse, der vil tage stilling til sagen.