Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus - Samsø vejleder unge fra 13 - 24 år om uddannelse og erhverv. Samsø Kommune tilbyder vejledning indtil den unge fylder 30 år.

UU vejledningen har til opgave:

 • At vejlede elever og forældre i grundskolen omkring bl.a. ungdomsuddannelser, uddannelsesplan og ansøgningsproces
 • At vejlede unge der ikke er i gang med uddannelse, eller har afbrudt uddannelse
 • At vejlede til såvel ordinære ungdomsuddannelser (erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser) som til Forberedende Grunduddannelse (FGU) og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Den Kommunale Ungeindsats på Samsø har til huse på Samsø Kursus- og Uddannelsescenter, Tanderupvej 15 i Onsbjerg.

Her er du velkommen, hvis du er mellem 15 og 30 år, og har brug for vejledning eller støtte til at finde din egen vej til uddannelse og job. Måske har du faglige, personlige eller sociale udfordringer – uanset hvad der er svært for dig, er formålet med ungeindsatsen, at ruste dig så du bliver i stand til at håndtere de udfordringer dit liv byder på. Ungeindsatsen er tværfaglig – dvs. at du kan møde medarbejdere fra flere forskellige kommunale afdelinger fx: Støtteteam, Jobcenter, UU vejledning, skole, misbrugskonsulent eller familieafdeling. I huset finder du også FGU (forberedende grunduddannelse), som kan være en indgang til ungdomsuddannelse eller arbejdsmarkedet.

Lyder det som noget for dig, så ring til UU vejlederen på 2520 8805 og aftal nærmere.

Åben vejledning om uddannelse:

Mandage 9.00 - 12.30 på

Kursus- og Uddannelsescenter Samsø
Tanderupvej 15, Onsbjerg
8305 Samsø

Har du afsluttet folkeskolen, og er du nødt til at fraflytte Samsø for at fortsætte din uddannelse, så har du mulighed for at søge om støtte til rejse- og opholdsudgifter.

Den såkaldte Ø-SU kan ydes til:

Læs mere om Ø-SU

Skema til ansøgning om Ø-SU hentes her.

Hvis du er ung og står overfor at flytte hjemmefra, er det en god idé at starte med at læse borger.dk's guide til at flytte hjemmefra.

Her får du blandt andet information om:

 • Hvordan ser økonomien ud?
 • Hvordan melder du flytning?
 • Hvor skal du bo?
 • Hvad gør du med forsikringer?
 • Hvordan vælger du læge?
 • Er du under 18 år?

Hvad er SSP?
SSP er et samarbejde mellem Socialvæsen, Skole og Politi.

På Samsø har vi en SSP-konsulent samt et koordinerende SSP-udvalg bestående af:

 • SSP-konsulenten
 • øens skoler
 • familieafdelingen
 • misbrugsrådgiver
 • UU-vejleder
 • politi og ungdomsskole.

Det er SSP Udvalgets opgave at sikre det tværgående samarbejde omkring børn og unges trivsel.

SSP-samarbejdet er et formaliseret samarbejde, som organiserer kommunens kriminalitetsforebyggende indsats over for børn, unge og deres forældre.

Det overordnede formål med SSP er at opbygge et lokalt netværk, som kan medvirke til at forebygge kriminalitet og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge.

Det sker blandt andet gennem forebyggende og oplysende oplæg for skolernes elever og forældre, samt konkrete indsatser i lokalområderne, hvor målgruppen er de 6–25 årige og deres forældre.

Med henblik herpå har SSP til opgave at opfange faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten samt i børn og unges levevilkår.

Ligeledes skal SSP bearbejde, klarlægge og synliggøre årsagerne til, at enkelte børn og unge begår kriminalitet eller har anden uhensigtsmæssig adfærd.

Det kan du bruge SSP til:
Her kan du læse om nogle af de ting, SSP kan hjælpe dig med som ung og forældre, men hvis du har andre spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Som ung
Som ung skal du vide, at SSP er til for dig, og at vi står til rådighed, hvis du har spørgsmål omkring kriminalitet, misbrug eller andet.

Vi har altid tid til en snak ud fra dine ønsker og lytter gerne til forslag fra dig og dine kammerater om f.eks. ønsker til lokalområdet.

Så ring, hvis du:

 • mangler hjælp eller rådgivning,
 • er bekymret for en ven eller et familie medlem,
 • har problemer,
 • har spørgsmål.

Som forældre
Som forælder skal du vide, at det forebyggende arbejde er det væsentlige i SSP-arbejdet. Forstået på den måde at alt, hvad SSP beskæftiger sig med, ikke nødvendigvis handler om kriminalitet og misbrug.

De primære hjælpere i SSP-arbejdet er jer, de unges forældre. Ofte vil forældrenes kendskab til de unges aktiviteter medføre, at de ved hjælp af en kærlig hånd kan få de unge ind på en mere sikker vej.

Du er altid velkommen til at kontakte SSP, hvis du har spørgsmål f.eks. om alkohol, stoffer og risikoadfærd.

Kontakt:
SSP Konsulent
Stilling vakant
Søtofte 10
8305 Samsø
Direkte telefon:

 

Fra den 1. januar 2018 kan unge mellem 15 og 25 modtage gratis, anonym psykologhjælp.

Det gratis tilbud vil gælde for alle unge, der har folkeregisteradresse på Samsø, og er gældende for 5 x 1 times samtale hos en autoriseret psykolog.

Den unge skal selv tage kontakt til psykolog Ulla Rasmussen, som herefter vurderer, om den unge vil have gavn af et samtaleforløb hos hende.

De unge, der opsøger psykologen vil forblive anonyme. På den måde sikres et fortroligt rum, hvor den unge kan snakke frit, uden at forældre eller andre er til stede.


Psykolog Ulla Rasmussen

Museumsvej 1
8305 Samsø

Telefon: 24 26 48 72

Besøg Ulla Rasmussens hjemmeside her

BRUS er et behandlingstilbud til børn og unge i alderen 0-24 år, som er vokset op i en familie, hvor forældrene har problemer med alkohol eller stoffer.

BRUS tilbyder rådgivning og individuelle, gruppe- og chatsamtaler.

 

Læs mere på projektbrus.dk