Familieafdelingen yder rådgivning og vejledning til børn, unge og familier 

Familieafdelingen har et tæt samarbejde og dialog med en lang række interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder kommunens enheder, skoler, daginstitutioner, plejefamilier, opholdssteder, politiet, Børnehus, øvrige regionale tilbud og mange andre.

Familieafdelingen arbejder med udgangspunkt i barnets behov og med barnet i centrum. Formålet med Familieafdelingens arbejde er at fremme den enkelte families mulighed for at klare sig selv og lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten for barnet, den unge og familien. Rådgivning og støtte kan tilbydes for at forebygge sociale problemer og for at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Familieafdelingen kan kontaktes via mail: familieafdelingen@samsoe.dk

 

Underretning om omsorgssvigt

Hvis du har formodning om, at et barn eller ung bliver udsat for omsorgssvigt, har du pligt til at kontakte de sociale myndigheder om dette. I Samsø Kommune skal du kontakte Familieafdelingen.

Du kan kontakte os skriftligt ved at udfylde en blanket her eller du kan ringe til Samsø Kommune på telefon 87 92 22 00 og bede om Familieafdelingen.

En sådan henvendelse kaldes en underretning.

Du kan, når du underretter, opgive dit navn og adresse. Men det er også muligt at underrette anonymt. Både skriftligt og telefonisk. Hvis du udfylder blanketten og ønsker at være anonym, skal du undlade at indtaste en e-mailadresse til kvitteringssvar.

Hvis du er usikker på, om du skal underrette, er du velkommen til at ringe og få vejledning i Familieafdelingen. Du kan få vejledningen anonymt, hvis du ønsker det.

Når vi modtager en underretning i Familieafdelingen, bliver den vurderet inden for 24 timer. Vi forholder os til barnets umiddelbare trivselsniveau og om der er behov for en nærmere afdækning af barnets og familiens situation.

Uden for Rådhusets almindelige åbningstid bliver de underretninger, der er sendt til os digitalt på blanketten, vurderet inden for 24 timer.

Hvis du skønner, at situationen for barnet er så alvorlig og akut, at der er brug for øjeblikkelig hjælp, skal du kontakte Østjyllands Politi på telefon 87 31 14 48 eller 114.

 

Familieafdelingen

Samsø Kommune
Søtofte 10, Tranebjerg,
8305 Samsø
underretning@samsoe.dk

Særligt vedr. plejefamilier: