Billede

For information om vagthavende jordemoder ring til Samsø sundheds- og akuthus tlf: 30 46 36 89.

Gravide på Samsø ses af jordemoder gennemsnitlig otte gange i løbet af graviditeten. Når din egen læge har konstateret, at du er gravid, skal du selv ringe til jordemoderen for at få en tid.

Du ringer, når du er i 12-13 graviditetsuge.

Din første tid hos jordemoder er i 14. uge.

På Samsø betragtes alle fødsler som hjemmefødsler – uanset om du vælger at føde i eget hjem eller på vores fødestue på Samsø Sundheds- og Akuthus.

Komplicerede graviditeter og fødsler visiteres/overflyttes til AUH Skejby fødeafdeling.

Fødende, der bor på Samsø, kan frit vælge, om de vil føde på Samsø eller på Aaarhus Universitetshospital, Skejby.

Jordemoderen kommer på barselsbesøg dagen efter fødslen og på 3. dagen, hvor der tages PKU, hæl blodprøve på barnet.

På 5. dagen kommer du/I op i jordemoderkonsultationen, hvor fødslen gennemgås og eventuelle bristninger tilses.

Hørerscreening tilbydes på AUH, Skejby.

På Samsø er det jordemoderen, der kommer på hjemmebesøg de første to måneder, hvorefter sundhedsplejersken overtager.

Jordemødrene kan kontaktes døgnet rundt, hvis du oplever ammeproblemer.

Hvis du/I er gift får i automatisk fælles forældremyndighed.

Ved ugifte par skal man senest 14 dage efter fødslen via borger.dk og Nem Id melde om fælles forældremyndighed. Se link i blå boks nedenunder