Samsø Børnehus er en selvejende institution i Onsbjerg. Børnehuset er tilknyttet Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Børnehaven ligger i hovedbygningen på Onsbjerg gamle skole. Der er en stor garderobe og et dejligt køkken/alrum, som er husets samlingssted. Stueetagen fordeler sig på fem rum med forskellige aktiviteter. Der er blandt andet computerrum, kreativværksted, prinsesserum og junglerum, samt mange mindre hyggekroge.

Børnehuset ligger naturmæssigt i et smørhul. Vi har to kilometer til stranden og en kilometer til et af øens bedste udkigspunkter, ”Dyret”. Desuden har vi et 500 m2 stort udeareal, som rummer en masse muligheder.

Vi glæder os til at tage imod jeres barn, og I er velkommen til at komme forbi til en snak samt se vores børnehave.

Se kontaktoplysninger og adresse nederst på siden.

I Samsø Børnehus arbejdes der med anerkendende pædagogik. Og hvad betyder det så?

Anerkendende pædagogik tager udgangspunkt i den norske psykolog, Anne Lise Løvlie Schibbyes, terori om anerkenende relationer.

Den anerkendende pædagogik handler om at kunne handle/anerkende relationer.

Samsø Børnehus arbejder med fem punkter:

  • Forståelse og indlevelse i barnet
  • At kunne genkende oplevelsen i sig selv
  • Bekræftelse
  • Åbenhed
  • Selvrefleksion og afgrænsning

Vi arbejde pædagogisk med at være anerkendende, herunder at kunne sætte os i barnets sted. Vi skal kunne skifte perspektiv og opleve, hvorfra barnet taler/handler i en given situation. Vi taler sammen og er opmærksom på forskelligheder.

Vi arbejder med at anerkende hinanden og være åbne overfor, at man kan være forskellige og har forskellige opfattelser.

Vi tager ansvar for, at relationerne er gode og trygge. ”Bliv i dine egne bukser”.
Vi arbejder med at lære børnene at reflektere over sig selv i relationer til andre børn.

Vi har som voksne et ansvar for relationens kvalitet. Relationen barn-voksen er en asymmetrisk relation, hvor vi som voksne omsorgspersoner har teten. Vi skal definere relationernes regler, hvad er rigtigt og forkert, hvad er legitimt osv.

I Samsø Børnehus har personalet et ejerskab. Det handler meget om vores menneskesyn og vores forståelse af verden omkring os.

Vi arbejder med børns naturlige interesse, kærlighed og nysgerrighed, og dette er med til at sætte vores dagsorden:

  • Vi møder jeres børn i børnehøjde.
  • Vi ser og bekræfter, at vi ser børnene, og ved hvor vigtigt det er for eksempel at få tegnet færdigt, selvom vi er på vej til noget andet.
  • Børnene skal føle sig set og mødt.